1
2
...
3
...
4
...
5
...
سالانه هزاران کنفرانس در مباحث مختلف علمی در سراسر جهان برگزار می شود. کنفرانسها در کنار مجلات، عرصه انتشار و مباحثه در خصوص دستاوردهای علمی هستند. معمولاً موضوعات جدید در ابتدا در کنفرانسها مطرح می شوند

مرکز آموزش و پژوهش مجمع متخصصین ایران

توسعه و ارتقای سطح تخصصی و کاربردی با هدف کارآفرینی در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ ایران یک امر حیاتی محسوب می شود زیرا سرمایه گذاری های زیربنایی و بطور کلی سرمایه های فیزیکی بدون سرمایه انسانی بلا استفاده خواهند ماند. زندگی شغلی افراد باید مولد و همراه با توسعه دانش کاربردی باشد تا قادر شوند با سرعت تغییرات هماهنگ شوند، لذا داشتن دانش کاربردی برای موفقیت اقتصادی و اجتماعی افراد ضروری است .

 

نمایندگی ها و عوامل

لیست اعضای رسمی مجمع متخصصین را در این بخش ملاحظه می کنید


اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعات مربوط به مجمع متخصصین ایران را در این بخش پیگیری کنید


دوره های آموزشی

آموزش و ارائه مطالب آموزشی از مهمترین وظایف ما میباشد


استعلام گواهینامه و احکام

با توجه به اهمیت و ارزش معنوی گواهینامه ها و احکام مربوط به انجمن متخصصین ایران، استعلام آنها بصورت آنلاین امکانپذیر میباشد

اخبار و تصاویر برگزیده